Restaurante Colectividades Banco Santander

En aquest projecte, dissenyat per MøøR Desing Studio en col·laboració amb 4Retail, es va crear una imatge renovada per als restaurants de la Ciutat del Santander a Madrid. Vinculant el disseny a l’origen, a la marca, al tipus de menjar i a l’experiència dels clients.

Es va fer una nova lectura dels restaurants existents, creant un llenguatge comú i proporcionant al mateix temps, a cada un d’ells, una essència pròpia. Americà, Italià, Internacional, Bistrot, Take Away, Cantina del Gimnàs … cada un d’ells especialment dissenyats en funció de l’oferta gastronòmica, els materials, la llum i les diferents experiències del client. A més, es van dissenyar unes cafeteries que transmetessin i reforcessin la imatge del Banc Santander.

En este poryecto, diseñado por MøøR Desing Studio en colaboración con 4Retail, se creó una imagen renovada para los restaurantes de la Ciudad del Santander en Madrid. Vinculando el diseño al origen, a la marca, al tipo de comida y a la experiencia de los clientes.

Se hizo una nueva lectura de los restaurantes existentes, creando un lenguaje común y proporcionando al mismo tiempo, a cada uno de ellos, una esencia propia. Americano, Italiano, Internacional, Bistrot, Take Away, Cantina del Gimnasio…cada uno de ellos especialmente diseñados en función de la oferta gastronómica, los materiales, la luz y las diferentes experiencias del cliente. Además, se diseñaron unas cafeterías que transmitieran y reforzaran la imagen del Banco Santander.

Ipanema - 01 - ok

Ipanema - 02 - ok

Sport - ok - retoques comunicacionCasual Brunch - 02 - okRoute 66 - 01 - ok millorat

Route 66 - 02 - ok millorat

Fit And GO - 01 - DSC_1567 retoque letras combinadas italy 01 - ok molduras blancas 2

italy 02 - oK - ENCUADRE Momento 1 - 01 - ok meteo

BreakAway Online sin personas ok

BreakAway - 01 - en L Puerto Chico - ok - Comunicacion naranja


Categorías: RETAIL DESIGNEtiquetas: , , , , , , , , , ,

marlprat

Arquitecta técnica especializada en interiorismo y Master en Retail Design.