Habitatge Unió, Baixos

Aquest habitatge, propietat d’una família alemanya, es va utilitzar durant molt de temps com a habitatge de lloguer i necessitava una bona actualització. La propietària, una enamorada dels anys 50-60, va aconseguir una cuina alemanya Poggenpohl de l’època i aquesta es va convertir en l’eix central del nostre projecte.

Esta vivienda, propiedad de una familia alemana, se utilizó durante mucho tiempo como vivienda de alquiler y necesitaba una buena actualización. La propietaria, una enamorada de los años 50-60, consiguió una cocina alemana Poggenpohl de la época y esta se convirtió en el eje central de nuestro proyecto.

Unió 23 B Mar L Prat 2

Es va forçar l’entrada de llum natural que arribava per la façana posterior, eliminant i modificant portes i finestres i ampliant els espais. La cuina, petita i mal distribuïda, es va ampliar eliminant l’habitació de convidats contigua i es va unir amb la galeria unificant el paviment.

Els mobles de cuina que van arribar d’Alemanya, es van haver de modificar i encaixar en l’espai i a la galeria, es van crear mobles a mida per crear una zona de safareig oculta. La cuina, de colors clars i càlids, havia de ser el cor d’aquesta casa familiar.

Se forzó la entrada de luz natural que llegaba por la fachada trasera, eliminando y modificando puertas y ventanas y ampliando los espacios. La cocina, pequeña y mal distribuida, se amplió eliminando la habitación de invitados contigua y se unió con la galería unificando el pavimento.

Los muebles de cocina que llegaron de Alemania, se tuvieron que modificar y encajar en el espacio y en la galería, se crearon muebles a medida para crear una zona de lavadero oculta. La cocina, de colores claros y cálidos, tenía que ser el corazón de esta casa familiar.

SONY DSC

SONY DSC

La nova habitació de convidats es va situar a l’altell de la sala, separant l’espai visualment amb uns panells mòbils i es va dissenyar un capçal a mida amb llum integrada. Els banys es van actualitzar amb nous revestiments i aixetes de disseny anys 50 i el paviment de fusta de tota la casa es va polir i envernissar, donant-li un aspecte renovat.

La nueva habitación de invitados se situó en el altillo del salón, separando el espacio visualmente con unos paneles móviles y se diseñó un cabecero a medida con luz integrada. Los baños se actualizaron con nuevos revestimientos y griferías de diseño años 50 y el pavimento de madera de toda la casa se pulió y barnizó, dándole un aspecto renovado.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC

En tota la casa es van modificar els llums millorant el confort lumínic. A nivell d’instal·lacions, el treball no es va basar tan sols en substituir i millorar els elements i adaptar-los a la nova distribució, sinó que durant les obres es va descobrir que no hi havia ni presa de terra ni beina de seguretat del gas en el pas per les parets de càrrega. Dos elements molt importants per a la seguretat dels ocupants.

En toda la casa se modificaron las luces mejorando el confort lumínico. A nivel de instalaciones, el trabajo no se basó tan solo en substituir y mejorar los elementos y adaptarlos a la nueva distribución sino que durante las obras se descubrió que no había ni toma de tierra ni vaina de seguridad del gas en el paso por las paredes de carga. Dos elementos muy importantes para la seguridad de los ocupantes.

SONY DSCSONY DSC SONY DSCSONY DSCSONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

En els anys 1900 al Poblenou, tots els baixos eren local més habitatge pel simple motiu de que els petits empresaris de l’època, no es podien permetre viure en un altre lloc. Aquest fenomen, tan característic de barris com el Poblenou, Poblesec o Gràcia, recolzat amb un treball de recerca, ens va servir per concedint-li la cèdula d’habitabilitat. Amb aquest document, l’entitat s’eleva automàticament el seu preu de venda. Vols saber com ho vam aconseguir?

En los años 1900 en Poblenou, todos los bajos eran local más vivienda por el simple motivo de que los pequeños empresarios de la época, no podían permitirse vivir en otro lugar. Este fenómeno, tan característico de barrios como Poblenou, Poblesec o Gracia, apoyado con un trabajo de investigación, nos sirvió para cambiar el uso de este local a vivienda concediéndole la cédula de habitabilidad. Con este documento, la entidad eleva automáticamente su precio de venta. ¿Quieres saber cómo lo conseguimos?

SONY DSC

Categorías: Apartamentos turísticos, ViviendasEtiquetas: , , , , , , ,

marlprat

Arquitecta técnica especializada en interiorismo y Master en Retail Design.