Habitatge Llull

Un cop més, ens trobem amb un habitatge amb molt de potencial, però que quasi no s’havia renovat des del seu origen. Tot i això, els antics propietaris havien eliminat les fusteries de fusta originals, amb tant de valor i que tan bé funcionarien tèrmicament i les havien reemplaçar per dobles finestres d’alumini amb vidre simple de color daurat.

Després d’enderrocar la doble capa de falsos sostres, vàrem trobar unes precioses bigues de fusta originals que, tot i que varen deixar al descobert algunes deformacions de les voltes i filtracions del terrat, deixaven a la vista les voltes catalanes d’una coberta ventilada. La coberta ventilada, gran invent de principis de segle, permet no haver de col·locar aïllant en un àtic, donat que entre el sostre del habitatge i el terrat, existeix una càmera d’aire ventilada que fa la funció.

La distribució quasi no es va canviar, simplement es va ajuntar la cuina, el rebedor i la sala menjador fent un únic espai, molt mes espaiós i lluminós. Es varen reproduir els finestrals originals de fusta i es va reorganitzar el bany, eliminant un safareig previ sense sentit. El mosaic hidràulic de la cuina, especialment dissenyat per aquest habitatge i combinat amb la nevera de color groc, sempre recordarà la posició de la cuina original.

Una vez más, nos encontramos con una vivienda con mucho potencial, pero que casi no se había renovado desde su origen. Sin embargo, los antiguos propietarios habían eliminado las ventanas de madera originales, con tanto valor y que tan bien funcionarían térmicamente y las habían reemplazado por dobles ventanas de aluminio con vidrio simple de color dorado.

Después de derribar la doble capa de falsos techos, encontramos unas preciosas vigas de madera originales que, aunque dejaron al descubierto algunas deformaciones de las vueltas y filtraciones de la azotea, dejaban a la vista las vueltas catalanas de una cubierta ventilada. La cubierta ventilada, gran invento de principios de siglo, permite no tener que colocar aislante en un ático, dado que entre el techo de la vivienda y la azotea, existe una cámara de aire ventilada que hace la función.

La distribución casi no se cambió, simplemente se juntó la cocina, el recibidor y la sala comedor, haciendo un único espacio mucho más espacioso y luminoso. Se reprodujeron los ventanales originales de madera y se reorganizó el baño, eliminando un lavadero previo sin sentido. El mosaico hidráulico de la cocina, especialmente diseñado para esta vivienda y combinado con la nevera de color amarillo, siempre recordará la posición de la cocina original.

Mar L Prat - Llull (2)Mar L Prat - Llull (3)Mar L Prat - Llull (4)Mar L Prat - Llull (5)

Photo 13-08-2018, 15 32 37

Mar L Prat - Llull (14)Photo 13-08-2018, 15 42 17

Mar L Prat - Llull (9).jpg

Categorías: ViviendasEtiquetas: , , , , , , , ,

marlprat

Arquitecta técnica especializada en interiorismo y Master en Retail Design.