Habitatge Sant Medir

Aquest projecte tracta d’una segregació d’un local habitatge de 300m2 en dues entitats, per un costat un habitatge de tipus dúplex i per l’altre un local de dues plantes. La reforma s’ha realitzat en dues fases, en primer lloc s’ha reformat completament l’habitatge, que es trobava totalment en ruïnes, distribuint l’espai en quatre habitacions, un despatx, tres banys, un safareig, una sala d’estar menjador amb cuina oberta i una gran terrassa.

El disseny s’ha basat en una combinació de fusta, ferro i maó vist, potenciant els elements originals de la finca com les fusteries, els pilars de forja i les bigues de fusta combinat amb els elements nous que continuen la línia, com la cuina de color negre i taulell de fusta o els banys amb moble de fusta i ceràmica en gama de grisos, blanc i negre. La il·luminació, amb llums d’estil industrial i tires de led, ha estat estudiada per a potenciar aquests elements i per a dissimular la poca alçada del habitatge.

La reforma ha requerit una gran actuació estructural donat que els forjats es trobaven completament deformats, les bigues de fusta presentaven una gran fletxa i s’ha hagut de ressituar l’escala de ferro, que connecta les dues plantes del dúplex, per a aconseguir una millor distribució.

L’edifici a més, està protegit per Patrimoni, el que ha suposat haver de conservar l’estètica de les fusteries de façana, respectant els materials i cromatismes de l’època, recuperant les finestres de fusta ( però col·locant doble vidre) i reproduint les finestres noves donat que les originals havien estat arrancades per els anteriors propietaris.

Aquest projecte es un gran exemple de la importància d’exigir el certificat d’aptitud de la finca en la compravenda ja que aquest edifici es trobava en molt mal estat i amb el certificat d’aptitud els nous propietaris varen poder deixar pactat que tots aquest costos anaven a càrrec del anterior propietari.

I ara a continuar amb la botiga!

Este proyecto trata de una segregación de un local vivienda de 300m2 en dos entidades, por un lado una vivienda de tipo dúplex y por el otro un local de dos plantas. La reforma se ha realizado en dos fases, en primer lugar se ha reformado completamente la vivienda, que se encontraba totalmente en ruinas, distribuyendo el espacio en cuatro habitaciones, un despacho, tres baños, un lavadero, una sala de estar comedor con cocina abierta y una gran terraza.

El diseño se ha basado en una combinación de madera, hierro y ladrillo visto, potenciando los elementos originales de la finca como las carpinterías, los pilares de forja y las vigas de madera combinado con los elementos nuevos que siguen la línea, como la cocina de color negro y encimera de madera o los baños con mueble de madera y cerámica en gama de grises, blanca y negra. La iluminación, con lámparas de estilo industrial y tiras de led, ha sido estudiada para potenciar estos elementos y para disimular la poca altura de la vivienda.

La reforma ha requerido una gran actuación estructural dado que los forjados se encontraban completamente deformados, las vigas de madera presentaban una gran flecha y se ha tenido que resituar la escalera de hierro que conecta las dos plantas del dúplex, para lograr una mejor distribución.

El edificio además, está protegido por Patrimonio, lo que ha supuesto tener que conservar la estética de las carpinterías de fachada, respetando los materiales y cromatismos de la época, recuperando las ventanas de madera (pero colocando doble vidrio) y reproduciendo las ventanas nuevas dado que las originales habían sido arrancadas por los anteriores propietarios.

Este proyecto es un gran ejemplo de la importancia de exigir el certificado de aptitud de la finca en la compraventa ya que este edificio se encontraba en muy mal estado y con el certificado de aptitud los nuevos propietarios pudieron dejar pactado que todos este costes iban a cargo del anterior propietario.

Y ahora a continuar con la tienda!

 

Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (62)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (54)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (59)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (58)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (61)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (56)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (52)

Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (51)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (45)mar-l-prat-habitatge-sant-medir-41.jpgMar L Prat - Habitatge Sant Medir (42)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (40)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (38)

Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (50)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (48)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (37)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (36)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (35)Mar L Prat - Habitatge Sant Medir (34)

Categorías: ViviendasEtiquetas: , , , , , , ,

marlprat

Arquitecta técnica especializada en interiorismo y Master en Retail Design.